Volksschule Oiste – Klassenbild um 19075. Reihe
2. v. r. Heinrich Esdorn (Oiste 21)

4. Reihe
5. v. l. Dora Meyer (Oiste 11)
6. v. l. Lehrer Peters

3. Reihe
6. v. l. Meyer (Oiste 43)
10 v. l. Christel Müller
11. v. l. Hermann Schröder

2. Reihe
6. v. l. Marie Feldbusch verh. Otten, geb. 1897 (Oiste 13)

1. Reihe
8 v. l. Wilhelm Müller
9. v. l. Heinrich Müller
11. v. l. Heinrich Feldbusch (Oiste 13)