Volksschule Blender (Kirche) – Klassenbild um 1906 (1)


5. Reihe stehend v. l. n. r.
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?

4. Reihe stehend v. l. n. r.
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?

3. Reihe stehend v. l. n. r.
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?

2. Reihe sitzend / stehend v. l. n. r.
Kantor Gefeke, ?, ? Niebuhr (Blender), ?, ?, ?, ? Rasemann (Laake), ?, ?, ?, ?, Lehrer Hustedt

1. Reihe sitzend v. l. n. r.
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?