Konfirmation in Oiste am 25. Mai 1995

v. l. n. r.
Silke Müller (Oiste), Pastor Onno Bertelsmeyer, Anne Cordes (Oiste)